Współdziałanie

Współdziałanie

Aktywizacja i bezpośrednie angażowanie członków lokalnych partnerstw oraz mieszkańców z danych obszarów to jeden z naszych priorytetów.

Tworzenie Lokalnych Partnerstw Niskoemisyjnych ma na celu aktywizację nie tylko członków tych Partnerstw, lecz również mieszkańców z obszarów ich działania. W naszym założeniu mają oni pełnić nie tylko rolę biernych uczestników projektu, ale też współrealizatorów naszych działań – poprzez aktywne uczestniczenie w happeningach, eventach, po to by jak najskuteczniej przekonać osoby ze swojego otoczenia do zmiany postaw; uczestniczyć w przygotowywaniu modelowych rozwiązań tak, żeby najlepiej odpowiadały one specyficznym warunkom danej grupy.

X