Edukacja

Edukacja

Kompleksowa edukacja w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych to początek drogi prowadzącej do rozwiązania problemu.
Naszym celem jest wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań poruszającego m.in. aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, mikrogeneracji, upowszechniania zachowań prosumenckich. W ramach projektu tworzymy narzędzia przekazujące wiedzę niezbędną do ustalenia faktycznego zapotrzebowania na ciepło, potencjału oszczędności, przygotowań do inwestycji w ekologiczne instalacje i inne działania termomodernizacyjne.

Narzędzia, z których możesz skorzystać:
– materiały na Platformie on-line,
– treści edukacyjne i popularyzatorskie zamieszczane w Blogu,
– konkurs edukacyjny,
– warsztaty (dla Lokalnych Partnerstw) prowadzone z ekspertami,
– warsztaty on-line.

X