O projekcie

 

 

Projekt “Lokalne partnerstwa niskoemisyjne” został stworzony z intencją zwiększenia wiedzy na temat problemu, jaki stanowi niska emisja, a w efekcie zmiany postaw wobec tego zagadnienia wśród ogółu społeczeństwa. W wyniku naszych działań chcemy też, aby wzrosło wykorzystanie niskoemisyjnych rozwiązań proekologicznych w budynkach należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych właścicieli.
Wiemy, że uświadomienie samego problem niskoemisyjności to za mało. Dlatego chcemy dostarczyć propozycji rozwiązań i metod ich wdrożenia.
W ramach projektu zamierzamy zatem działać w kierunku:
– budowania świadomości ekologicznej użytkowników budynków,
– wsparcia ich w pozyskiwaniu niezbędnej wiedzy, aby mogli podejmować realne działania,
– wsparcia w wyborze działania czy inwestycji w sposób gwarantujący osiągnięcie efektów ekologicznych i ekonomicznych.

W kontekście problemu niskiej emisji zmiana sposobu myślenia oraz zbudowanie trwałych postaw proekologicznych wśród mieszkańców w gminach to duże wyzwanie. Wymaga to włączenia się do działania lokalnych sojuszników dla wprowadzanych idei. Stąd w naszym projekcie koncepcja dotarcia do grup docelowych poprzez lokalne partnerstwa niskoemisyjne (przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów oraz właścicieli budynków mieszkalnych), które staną się w następstwie „rzecznikami” projektu i katalizatorem dalszych działań.
Projekt będzie realizowany na obszarze 4 województw: dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Jeśli chcesz przyłączyć się do projektu jako wolontariusz lub stworzyć z nami niskoemisyjne partnerstwo w swojej miejscowości skontaktuj się z nami.