Projekt “Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne”, umowa nr 578/2015/Wn-50/EE-EE/D został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 435 590,00 zł.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat poprawy jakości powietrza w Polsce. W wyniku działań ma nastąpić wzrost wykorzystania niskoemisyjnych rozwiązań proekologicznych w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

logo ogranicz