img_2

Weź udział w konkursie “Mój dom jest czysty”. Zawalcz o sensowne i pożądane zmiany oraz dodatkowe nagrody dla budynku, w którym mieszkasz.

O co chodzi?

Czy nie jest Ci obojętna szkodliwość niskiej emisji? Czy poszukujesz informacji na temat jej ograniczenia? Czy czujesz się odpowiedzialny za jakość powietrza i masz pomysły na zastosowanie w swoim najbliższym otoczeniu rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia zagrożenia? Ten konkurs jest dla Ciebie. Chcemy zachęcić Cię do aktywności mającej na celu obniżenie wytwarzania niebezpiecznych emisji do atmosfery. Prześlij nam proponowane działania naprawcze w kierunku obniżenia niskiej emisji w swoim otoczeniu.  

Czy mogę wziąć udział? 

Konkurs adresowany jest do przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków jednorodzinnych.
Zasięgiem terytorialnym konkursu są 4 województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie.

O co gram?

Przede wszystkim biorąc udział w konkursie “Mój dom jest czysty” już jesteś wygrany, prezentując nam rozwiązania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery i zwiększając świadomość swoją, swoich bliskich oraz otoczenia.
Swoim działaniem zmierzasz w kierunku energooszczędności i zastosowaniu technologii proekologicznych.
To dobry początek! Ale gramy o coś więcej. Spośród nadesłanych prac wybierzemy 3 zwycięzców, którzy otrzymają usługę audytu w zgłoszonym w pracy konkursowej budynku. Audyt zostanie przeprowadzony pod kątem energooszczędności, kalkulacji kosztów zastosowania rozwiązań obniżających poziom wytwarzania niskiej emisji oraz bezpiecznych dla środowiska zastosowań odnawialnych źródeł energii.
Ponadto wyróżnimy 6 prac, które nagrodzimy miernikami jakości powietrza.

Co muszę przesłać?

Poza pracą konkursową należy przesłać formularz zgłoszeniowy.
Jeśli Twoja praca dotyczy domu jednorodzinnego, wypełnij ten dokument:
Zgłoszenie dla domu jednorodzinnego
Jeśli Twoja praca dotyczy budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej wypełnij ten dokument:
Zgłoszenie dla spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w formie elektronicznej na adres info@ograniczemisje.pl z dopiskiem „Konkurs” lub listownie na nasz adres: OTS Wolna Przedsiębiorczość, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica.

Wszystkie zasady konkursu określa Regulamin.

Powodzenia!

konkurs