services-1

Co roku na świecie więcej ludzi umiera od brudnego powietrza niż na HIV i malarię razem wzięte – pokazuje raport Międzynarodowej Agencji Energii. Polska znaczenie przyczynia się do zwiększenia tej ponurej statystyki.

Dzień w dzień na świecie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera 18 tys. osób. Rokrocznie śmierć z tego powodu ponosi 6,5 mln osób. Dla porównania – zgonów z powodu epidemii HIV i AIDS jest 1,6 mln, a malarii 627 tys.

Prym w statystykach śmierci od złego tlenu wiedzie Gruzja. W tym górskim kraju śmiertelność z powodu zanieczyszczeń wynosi blisko 300 osób na 100 tys. mieszkańców. Eksperci winią za to stan tamtejszej motoryzacji. Nie dość, że nie ma tam wystarczającej siatki transportu publicznego, co przekłada się na konieczność posiadania własnego samochodu (w ostatnich pięciu latach ich liczba się podwoiła), to jeszcze są to najczęściej pojazdy w bardzo złym stanie technicznym. Duży wpływ na fatalne wyniki Gruzji ma także odziedziczony po ZSRR przestarzały przemysł.

A jak na tym tle wypada Polska? Tak źle jak w Tbilisi może nie jest, ale to marna pociecha. Nasza śmiertelność z powodu brudnego środowiska jest jedną z najwyższych w Europie. Oscyluje w granicach 80 zgonów na 100 tys. populacji. – W Polsce z powodu zanieczyszczeń umiera w Polsce ponad 47 tys. osób rocznie – mówi „Newsweekowi” Paweł Szypulski z Polskiej Zielonej Sieci.

Eksperci MAE jako przyczyny tego stanu wskazują przede wszystkim uzależnienie naszego ciepłownictwa i energetyki od węgla kamiennego. Niestety, nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie ten stan rzeczy uległ zmianie.

Przed paroma tygodniami rząd przyjął nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Była ona tak kompleksowa, że w zasadzie można mówić o kompletnie nowym prawie. – Nowelizacja nie wprowadza żadnych istotnych elementów, który wpłynęłyby na poprawę sytuacji środowiska. Bardziej służy się do pozyskania kolejnych środków dla energetyki węglowej – przekonuje Szypulski.

Jako przykład rozwiązania, które przyczyni się do petryfikacji obecnego systemu Szypulski przytacza tzw. opłatę przejściową. To dodatek do naszego rachunku za energię, który miał zostać wprowadzony tymczasowo (jak sama nazwa wskazuje) w celu uregulowania zobowiązań wobec koncernów energetycznych, który powstał po wejściu Polski do UE. Trzeba było wtedy zrobić coś z długoterminowymi kontraktami na dostawy energii, które nie były zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi wolnej konkurencji. Opłata miała wygasać, tymczasem niespodziewanie pojawiła się w nowelizacji ustawie o OZE. Została podwyższona i przedłużono jej obowiązywanie. Do każdego rachunku dołożymy się mniej więcej 8 zł. Rocznie z jej tytuły wpłynie 2,5 mld. zł. Pieniędzmi tymi będzie rozporządzać firma Zarządca Rozliczeń, która ma za zadanie regulowanie płatności wobec koncernów. Ale zobowiązania, które trzeba jeszcze rozliczyć, to ok. 1 mld zł. Na co więc pójdą ogromne sumy, które będą spływać z tytułu opłaty przejściowej?

Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił na spotkaniu z dziennikarzami podsekretarz stanu Ministerstwa Energii, Andrzej Piotrowski. Powiedział wprost, że środki z tytułu opłaty tymczasowej mogą zostać wykorzystane w celu modernizacji istniejących bloków energetycznych. Czyli będzie to potężny zastrzyk dla energetyki węglowej.

Co jeszcze przyniesie nowe prawo uchwalone przez Sejm? Między innymi – przywrócenie opłacalności współspalania, czyli palenia biomasą połączoną z węglem. – To najprostsza droga do wyrobienia wymaganych procentów OZE w energetyce, Tyle tylko, że tak naprawdę ma to mało wspólnego z OZE. To kolejny sposób na wsparcie koncernów węglowych – twierdzi Szypulski.
Oprócz tego nowelizacja uderza w prosumentów, czyli posiadaczy małych, przydomowych zakładów wytwarzających energię (najczęściej wiatraków i paneli fotowoltaicznych). Poprzez likwidację taryf gwarantowanych i zastąpienie ich zniżkami na energię. – W efekcie mikroinstalacje zamiast powszechnieć staną się domeną hobbystów – komentuje Szypulski.

Tymczasem po zeszłorocznym kryzysie w dostawach energii spowodowanym falą upałów powstał raport Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Ocenia się w nim, że dla zbilansowania letnich braków w energetyce potrzebnych jest 2GW energii pozyskanej z paneli słonecznych. – Nie mówi się o tym głośno, bo idzie w sprzeczności z polityką polskiego rządu, która promuje węgiel – mówi Szypulski.

Jak więc na razie walczymy z zanieczyszczeniami? Dosyć specyficznie – np. zawyżając normy stężenia pyłów. – W Paryżu alarmy antysmogowe ogłasza się, gdy stężenie pyłów wynosi 80 mikrogramów sześciennych. Poprzedni rząd podniósł u nas poziom alarmowy do 300 mikrogramów. Mamy więc jedne z najbrudniejszych miast europejskich, a jednocześnie wszyscy udają, że wszystko jest w porządku, bo normy nie zostały przekroczone – komentuje Szypulski.

Czyli sięgamy do tradycji leczenia gorączki przez stłuczenie termometru.

Źródło: http://www.newsweek.pl/polska/smierc-od-zanieczyszczen-polska-w-czolowce-brudne-powietrze,artykuly,388184,1.html