image_4

W czerwcu br. dobiega końca projekt „Lokalne partnerstwa niskoemisyjne” realizowany od stycznia 2016 r. Intencją świdnickiego stowarzyszenia i realizatora projektu było zwiększenie wiedzy na temat problemu, jaki stanowi niska emisja, zanieczyszczenia powietrza dostające się do atmosfery, a w efekcie zmiany postaw wobec tego zagadnienia, skutkujące konkretnymi działaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Portal OgraniczEmisje.pl powstały na potrzeby projektu, przybliżał temat smogu i niskiej emisji, budując świadomość ekologiczną użytkowników budynków i wspierając ich w pozyskiwaniu niezbędnej wiedzy, aby mogli podejmować realne działania, np. w kierunku wymiany przestarzałych pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła.

Lokalni sojusznicy

Zależało nam, aby w wyniku naszych działań, wzrosło wykorzystanie niskoemisyjnych rozwiązań proekologicznych w budynkach należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych właścicieli. W kontekście problemu niskiej emisji zmiana sposobu myślenia oraz zbudowanie trwałych postaw proekologicznych wśród mieszkańców w gminach to duże wyzwanie. Wymagało to włączenia się do działania lokalnych sojuszników dla wprowadzanych idei. Stąd w koncepcja lokalnych partnerstw niskoemisyjnych, które reprezentowali m.in. przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów oraz przede wszystkim właścicieli budynków mieszkalnych. To oni wchodzili następnie w rolę „rzeczników” projektu i stawali się katalizatorami dalszych działań – wyjaśnia Krzysztof Brzozowski, ekspert ds. OZE i realizator projektu.

Modelowe rozwiązania niskoemisyjne

Realizator projektu, zdając sobie sprawę z tego, że uświadomienie samego zagadnienia niskoemisyjności to stanowczo za mało, dostarczał zainteresowanym propozycje rozwiązań dla ich lokalnych problemów oraz metody wdrożenia takich rozwiązań. Stąd warsztaty oraz modelowe rozwiązania niskoemisyjne przygotowane dla Lokalnych Partnerstw Niskoemisyjnych prezentujące rekomendowane modelowe rozwiązania techniczne modyfikujące jedno- i wielorodzinne budynki wysokoemisyjne w bardziej przyjazne środowisku.

img_14

Modelowe rozwiązania mają też za zadanie zainicjować lokalne porozumienia do wdrażania działań w kierunku ograniczania niskiej emisji i zachęcać do korzystania z dostępnego finansowania oferowanego przez Regionalne Programy Operacyjne, Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a konkretnie do programu dotacji na likwidację lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpienie ich przez urządzenia grzewcze, tj.: gazowe, olejowe, elektryczne, przyłącze budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii). Z tego programu skorzystać mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz deweloperzy.

Edukacja online

W ramach projektu Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne powstała bezpłatna platforma edukacyjna, na której zainteresowani mogli wziąć udział w konsultacjach z ekspertami, a także oglądać serię filmów poświęconych niskiej emisji:

1. Niska emisja – duży problem
2. Skutki niskiej emisji
3. Metody zapobiegania niskiej emisji
4. Technologie prosumenckie
5. Termomodernizacje
6. Rozwiązania w transporcie
7. Programy finansowania rozwiązań niskoemisyjnych
8. Korzyści z likwidacji niskiej emisji

Uzupełnieniem do każdego z filmów jest dodatkowy materiał do pobrania.
458x140 (1)

 

Bliskie spotkania z niską emisją

W ramach projektu, który realizowany był w czterech województwach, zorganizowane zostały wydarzenia i tak lokalne społeczności
ze Świdnicy k. Zielonej Góry (woj. lubuskie),
Świdnicy Śląskiej (woj. dolnośląskie),
Baranowa (woj. wielkopolskie)
oraz Myśliborza (woj. zachodniopomorskie)
wzięły udział w imprezach edukacyjno-rekreacyjnych. W trakcie tych eventów przeprowadzano ekoquizy, prezentowane były urządzenia demonstrujące np. panel fotowoltaiczny oraz mikroturbinę wiatrową. Chętni brali udział w tlenoterapii, oglądali z bliska makietę domu niskoemisyjnego w 3D, korzystali z porad ekspertów. W wydarzeniach tych udział wzięło łącznie blisko 2 tysiące osób.

miasto z dobra energia